Έρευνα & Δημοσιεύσεις

Η πλατφόρμα ClinApp αποτελεί ένα ευφυές σύστημα οργάνωσης ιατρικών επισκέψεων και συλλογής ιατρικών δεδομένων, που αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του απαιτούμενο χρόνου.

Έχετε κάποια ιδέα; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Conference paper

ClinApp - A Virtual Assistant for Collecting Medical Data

10th Panhellenic Conference of Biomedical Technology, 2023

Journal publication

ClinApp: A Microservices-Based Platform for Efficient Medical Visit Scheduling

Stud Health Technol Inform. 2023 Jun 29:305:339-340. doi: 10.3233/SHTI230499.

Journal publication

Towards the Definition of an Intelligent System for Organizing Medical Visits and Collecting Medical Data

Stud Health Technol Inform. 2023 May 18:302:376-377. doi: 10.3233/SHTI230148.

Conference paper

ClinApp - Architecture of an expert system using a conversational agent for medical data collection

9th Panhellenic Conference of Biomedical Technology, 2021

Επιπλέον τεχνική έρευνα που έγινε με πόρους του έργου ClinApp:

Conference paper

Estimating the Impact of BGP Prefix Hijacking

2021 IFIP Networking Conference (IFIP Networking). DOI: 10.23919/IFIPNetworking52078.2021.9472813

Conference paper

Fairness in Network-Friendly Recommendations

2021 IEEE 22nd International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM). DOI: 10.1109/WoWMoM51794.2021.00020

Conference paper

Benchmarking graph neural networks for internet routing data

1st International Workshop on Graph Neural Networking

Conference paper

Can Recommenders Compensate for Low QoS?

GLOBECOM 2022 - 2022 IEEE Global Communications Conference

Conference paper

Pointspectrum: Equivariance Meets Laplacian Filtering for Graph Representation Learning

2022 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT)

Conference paper

PyPoll: A python library automating mining of networks, discussions and polarization on Twitter

WWW '23 Companion: Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023

Conference paper

Bias in Internet Measurement Platforms

2023 7th Network Traffic Measurement and Analysis Conference (TMA). DOI: 10.23919/TMA58422.2023.10198985

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε;