Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην εφαρμογή ClinApp. Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα φροντίσουμε να απαντήσουμε εντός μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

Αυτή η φόρμα προορίζεται μόνο για γιατρούς και επαγγελματίες υγείας.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος