Εταίροι έργου

Computer Center Λαγάκης

Η Computer Center Λαγάκης αποτελεί μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και του software, και πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης επιχειρήσεων αλλά και δημοσίων φορέων. Προσφέρει υπηρεσίες κατασκευής custom software για επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, όπως λογισμικό για παρακολούθηση παραγωγής σε βιοτεχνικές μονάδες, λογισμικό διαχείρισης θερμοκηπίου σε υδροπονικές εγκαταστάσεις, αλλά και λογισμικό οργάνωσης και διαχείρισης επισκέψεων σε κλινικές και φορείς υγείας. Προσφέρει δικές της proprietary λύσεις, αλλά και third party software άλλων εταιρειών, ενώ τα τελευταία χρόνια παρέχει και υπηρεσίες παραγωγής web εφαρμογών, όπως εφαρμογές εταιρικής παρουσίασης, ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και λύσεις ειδικού σκοπού ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής ΑΠΘ

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής (MEDPHYS) είναι το μεγαλύτερο εργαστήριο της Σχολής Επιστημών Υγείας λαμβάνοντας υπ’ όψη το πλήθος των ερευνητών και το πρώτο όσον αφορά στο μέγεθος της χρηματοδότησης και το παραγόμενο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο. Αποτελεί ένα σημαντικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης σε υποστηρικτικές τεχνολογίες για ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, ανάπτυξη και αξιολόγηση συστημάτων βιο-αισθητήρων, εφαρμοσμένες νευροεπιστήμες, ηλεκτρονική ιατρική εκπαίδευση, συναισθηματική υπολογιστική, σημασιολογικό ιστό, διεπαφές εγκεφάλου μηχανής, διαχείριση και ολοκλήρωση ετερογενών ιατρικών δεδομένων. Είναι το μοναδικό Εργαστήριο του ΑΠΘ που έχει ISO 9001-2015 στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού και το σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το MEDPHYS έχει το συντονισμό πολλών Ευρωπαϊκών έργων. Διαθέτει επίσης ένα ζωντανό εργαστήριο, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο πιλοτικών δοκιμών που πυροδοτεί την δημιουργία καινοτόμων λύσεων με γνώμονα το χρήστη στον τομέα της ενεργούς και υγιούς γήρανσης και συναφών τομέων καθώς είναι το μοναδικό ζωντανό εργαστήριο σε αυτό τον τομέα στη Βόρεια Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

MLS Innovation Inc

Η MLS ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη με στόχο την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την προώθηση ηλεκτρονικών συσκευών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, δίνοντας πάντα ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία. Τον Οκτώβριο του 1995 μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρία με την σημερινή της επωνυμία MLS Πληροφορική Α.Ε. Η εταιρία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001. Οι τεχνολογικοί τομείς στους οποίους επικεντρώνεται το ερευνητικό ενδιαφέρον της εταιρίας, επενδύοντας, ανελλιπώς από την ίδρυσή της, σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης είναι: Συστήματα Πλοήγησης (navigation systems), Συστήματα φωνητικών τεχνολογιών, Υπηρεσίες Web (web services), Διαδίκτυο υπηρεσιών και Διαδίκτυο των πραγμάτων (internet of services, internet of things), Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence).

Data and Web Science Lab ΑΠΘ

Η ερευνητική ομάδα DATALAB (Data and Web Science Lab) ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ και εξειδικεύεται σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών με έμφαση στις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων κοινωνικών δικτύων και δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Η ομάδα έχει πολυετή εμπειρία και στην έρευνα και στον πειραματισμό, εστιάζοντας σε τεχνικές, αλγορίθμους, και υλοποιήσεις που συμβάλλουν στην αποδοτική ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας, στην εξόρυξη γνώσης από τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα καθώς και στη μελέτη φαινομένων του Ιστού (πχ κακόβουλη χρήση, ψευδείς δραστηριότητες κλπ), στην ανάλυση γνώμης και συναισθημάτων, και σε τεχνολογίες που αξιοποιούν ανοιχτές πλατφόρμες διαμοιρασμού δεδομένων σε υπολογιστικές υποδομές νέφους (cloud) και κατανεμημένων αρχιτεκτονικών (π.χ. lambda).