Το έργο ClinApp συμμετείχε ενεργά στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) που διοργανώθηκε στις 9-11 Σεπτεμβρίου 2021. Εκπρόσωποι του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας και της εταιρείας Computer Center Λαγάκης παρουσίασαν στο κοινό τις λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και την αρχιτεκτονική του υπό ανάπτυξη συστήματος ClinApp. Στιγμιότυπα των παρουσιάσεων μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις στα βίντεο που ακολουθούν.

Πληροφορίες για το συνέδριο

Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, συνδιοργανώθηκε μαζί με το Aristotle Medical Forum και αποτέλεσε την πρώτη επιστημονική διοργάνωση διεθνώς που λαμβάνει την αιγίδα της Global Clinical Engineering Alliance (GCEA). Παράλληλα, το 9ο Συνέδριο της ΕΛΕΒΙΤ έλαβε την αιγίδα και από τις International Federation of Medical and Biological Engineering (IFMBE) και European Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (EAMBES).

Επιστημονικό πρόγραμμα συνεδρίου
Αρχείο συνεδρίου
Πληροφορίες για την Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ)