Το έργο ClinApp συμμετείχε, μέσω του εταίρου Ιατρική ΑΠΘ, στο 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία (ΕΝΕ) και πραγματοποιήθηκε από 17 έως 20 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Atlantis Aquila, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν συνεργάτες από το συνεργαζόμενο ιατρικό προσωπικό του έργου και παρουσιάστηκε η χρήση του συστήματος ClinApp για την ειδικότητα της Νεφρολογίας.

Δείτε εδώ το βιβλίο περιλήψεων.

Skip to content