Το έργο ClinApp αναμένεται να ξεκινήσει τις πιλοτικές δοκιμές του συστήματος ClinApp! 🤞

Οι πιλοτικές δοκιμές θα διαρκέσουν συνολικά δύο (2) μήνες (Ιούνιος – Ιούλιος 2023) και θα συμμετέχουν τόσο ιδιώτες ιατροί, όσο και εξωτερικά ιατρεία μονάδων υγείας. Προς ενημέρωση των αναγνωστών, για λόγους εντοπιότητας αναμένεται να συμπεριληφθούν μόνο συνεργαζόμενοι ιατροί και μονάδες από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στις δοκιμές θα συμμετέχουν οι ειδικότητες της νεφρολογίας, της παθολογίας, της παιδιατρικής και της γυναικολογίας-μαιευτικής.

Αποσκοπώντας στην εξασφάλιση υψηλού επίπεδου προσαρμοστικότητας και διευκόλυνσης των τελικών χρηστών (ιατρών και ασθενών), κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των πιλοτικών δοκιμών θα δοθούν οι κάτωθι εναλλακτικές αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του συστήματος για τον προγραμματισμό των ιατρικών ραντεβού.

1) Προγραμματισμός ραντεβού από τον ασθενή: Οι ασθενείς, έπειτα από προτροπή του ιατρού ή συνεργάτη αυτού, θα κληθούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσα από την εφαρμογή του ασθενή. Οι ασθενείς θα πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή από την ψηφιακή πλατφόρμα διανομής Google Play, να δημιουργήσουν προφίλ και στη συνέχεια να προγραμματίσουν το ραντεβού τους. Εναλλακτικά, για όσους χρήστες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν smartphone (π.χ. ηλικία, ψηφιακός αναλφαβητισμός, έλλειψη απαιτούμενης ηλεκτρονικής συσκευής όπως smartphone ή tablet, κ.λπ.) θα δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή ασθενή μέσα από περιηγητή ιστού (browser), όπου ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στην ίδια ακριβώς λειτουργικότητα.

2) Προγραμματισμός ραντεβού από τον ιατρό: Ο ιατρός θα είναι σε θέση να προγραμματίσει ο ίδιος τα ραντεβού των ασθενών του μέσα από την εφαρμογή του ιατρού, λειτουργώντας ακριβώς σαν ένα τυπικό σύστημα οργάνωσης ιατρικών ραντεβού.

3) Προγραμματισμός κατά την αναμονή: Οι ασθενείς, έπειτα από προτροπή του ιατρού ή συνεργάτη αυτού, θα κληθούν να καταγράψουν τα ιατρικά τους δεδομένα και τα στοιχεία του ραντεβού τους κατά το διάστημα αναμονής τους στο χώρο του ιατρείου (εξωτερικά ή ιδιωτικά ιατρεία) χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική συσκευή (smartphone ή tablet) στην οποία θα είναι ήδη εγκατεστημένη η εφαρμογή του ασθενή. Η εναλλακτική αυτή έχει κριθεί σκόπιμη κυρίως για την κάλυψη ασθενών που έχουν για οποιοδήποτε λόγο αδυναμία πρόσβασης στην εφαρμογή (π.χ. ηλικία, έλλειψη απαιτούμενης ηλεκτρονικής συσκευής όπως smartphone ή tablet, κ.λπ.), αλλά και για να αξιολογηθεί παράλληλα και αυτός ο τρόπος λειτουργικότητας ως μελλοντική προσφερόμενη υπηρεσία από το σύστημα ClinApp.

Με την ολοκλήρωση των πιλοτικών δοκιμών, οι συμμετέχοντες ιατροί θα κληθούν να αξιολογήσουν την εμπειρία τους, αλλά και τη χρησιμότητα του συστήματος ClinApp κατά την προσωπική τους άποψη με τη χρήση εξειδικευμένων ερωτηματολογίων (ερωτηματολόγια SUS[1] και USE[2]). Παράλληλα με την αξιολόγηση του συστήματος ClinApp από το συνεργαζόμενο ιατρικό προσωπικό, θα δοθεί και η δυνατότητα αξιολόγησης της εφαρμογής του ασθενή από τους ασθενείς που θα την χρησιμοποιήσουν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χρήση του συνόλου των εφαρμογών που θα απαιτηθεί στο πλαίσιο της μελέτης δεν θα επηρεάσει με κανένα τρόπο την προβλεπόμενη διαδικασία της ιατρικής εξέτασης, καθώς και τις υπηρεσίες που θα λάβουν οι ασθενείς.

Αν είστε επαγγελματίας υγείας και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, χρησιμοποιήστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: ΟΙ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ! ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!

[1] Usefulness, Satisfaction, and Ease of use (USE)
[2] The System Usability Scale (SUS)

Skip to content