Το έργο ClinApp αναμένεται να ξεκινήσει τις προ-πιλοτικές δοκιμές του συστήματος ClinApp! 🤞

Οι δοκιμές θα προαγματοποιηθούν από την ομάδα έργου με σκοπό: i) την εκπαίδευση των χρηστών (ιατρών) στη χρήση των εφαρμογών, αλλά και ii) την τεχνική αξιολόγηση του συστήματος και της υποδομής σε πραγματικές συνθήκες, αποσκοπώντας στον εντοπισμό σφαλμάτων και δυσλειτουργιών που σχετίζονται με τη χρήση του συνολικού συστήματος ClinApp, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των τεχνικών αξιολογήσεων αξιοπιστίας από τους υπεύθυνους εταίρους.

Οι προ-πιλοτικές δοκιμές αναμένεται να διαρκέσουν συνολικά δύο (2) μήνες (Απρίλιος – Μάιος 2023), εξασφαλίζοντας την εύρωστη λειτουργία του συστήματος κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών. Κατά τη διάρκεια αυτή, το συνεργαζόμενο ιατρικό προσωπικό, αρχικά θα εκπαιδευτεί κατάλληλα, και στη συνέχεια θα κληθεί να δοκιμάσει το σύνολο των λειτουργικοτήτων του συστήματος ClinApp σε πραγματικό περιβάλλον με δοκιμαστικούς ασθενείς (dummy users).

Αν είστε επαγγελματίας υγείας και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, χρησιμοποιήστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να επικοινωνήσετε με την ομάδα έργου.

ΟΙ ΠΡΟ-ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ!

Skip to content