Η πρώτη ανοιχτή Ενημερωτική Ημερίδα του Τμήματος Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2022 με σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση του ακαδημαϊκού κοινού του πανεπιστημίου σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και κοινωνικές δραστηριότητες, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την γνωριμία με τις ομάδες και τα επιστημονικά έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του πανεπιστημίου.

Το έργο ClinApp είχε παρουσία στην ημερίδα μέσω του εταίρου Τμήμα Πληροφορικής ως εκθέτης. Οι επισκέπτες μπορούσαν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα από τους επιστημονικούς συνεργάτες που βρισκόταν στην ημερίδα όπως και να λάβουν φυσικό υλικό με περισσότερες πληροφορίες.

Skip to content