Η έκθεση BEYOND είναι η πρώτη διεθνής έκθεση τεχνολογίας και βιομηχανίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την περιοχή της ΜΕΝΑ και πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Στην έκθεση συμμετέχουν κορυφαίοι ομιλητές και εκθέτες προωθώντας την καινοτομία, τεχνολογία και παρουσίαση νέων προϊόντων. Στόχος της είναι να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε κόμβο τεχνολογίας και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή και να συμβάλει εποικοδομητικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της διήμερης διάσκεψης, διεθνώς αναγνωρισμένοι ομιλητές, στρογγυλές τράπεζες, εργαστήρια και διάφορες παρουσιάσεις εισήγαγαν το κοινό στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης και της επίδρασής της στη σύγχρονη κοινωνία και στην καθημερινή ζωή. Για το 2022, η έκθεση οργανώθηκε τις ημερομηνίες 29/09 – 01/10 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το έργο ClinApp είχε παρουσία στην έκθεση BEYOND μέσω του εταίρου Τμήμα Πληροφορικής ως εκθέτης. Οι επισκέπτες κατά τη διάρκεια της έκθεσης μπορούσαν να ενημερωθούν για το έργο ClinApp από τους επιστημονικούς συνεργάτες που βρισκόταν στο περίπτερο της έκθεσης, όπως και να λάβουν φυσικό υλικό για την ενημέρωσή τους. To ClinApp παρουσιάστηκε σε ένα πολύ ευρύ κοινό τόσο με εξειδικευμένες παρουσιάσεις, όσο και από το αντίστοιχο περίπτερο που διατηρούσε ο εταίρος Τμήμα Πληροφορικής. Οι παρουσιάσεις και η πληροφόρηση σχετικά με το έργο έγιναν από τους συνεργάτες Δρ. Παύλο Σερμπέζη, Δρ. Ηλία Δημητριάδη, Καθ/τρια Αθηνά Βακάλη και τον υπ. διδάκτορα Δημήτριο Γιακάτο.

Skip to content