Στις 29 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, λόγω περιορισμών της πανδημίας, η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου ClinApp (Τ2ΕΔΚ-04937). Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι εφαρμογές που προβλέπεται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, συζητήθηκαν τεχνικές και διαχειριστικές λεπτομέρειες και αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα.

Skip to content